Thursday, 26/05/2022 - 12:04|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO.
 • Ngô Thị Kim Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Quyền Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02733838318
  • Email:
   ngohuonggct@gmail.com
 • Trần Đoàn Lĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   02733838318